Hvad sker der på #hackdinfremtid?

Her kan du se to eksempler på Future by WE’s mentorforløb. Det ene med Frederik på 18 år. Det andet med Vigga på 11 år.

#hackdinfremtid med Frederik på 18 år

Følelsernes Kompas til store unge og voksne.

Vi indleder mentorforløbet med et møde med forældrene, hvor vi drøfter samarbejdet omkring barnet/den unge, og giver forældrene værktøjer til at bakke den unge op.

1.   møde Tema: Følelsernes Kompas, memes, Shitty First Draft

 • Når dette forløb er slut har du:

  • helt styr på dine kompetencer, dine styrker og hvad der driver dig.

  • en palette af fagområder, der kan være interessante for dig.

  • et helt tydeligt billede af, hvad dit næste skridt er.

Nu kommer du på arbejde! Refleksionsøvelser og ting, du skal undersøge. Du vil blive tilpas udfordret, og selvfølgelig støttet og guidet hele vejen.

 • Memes. Vi kan ikke være bevidste hele tiden! Følelser er information.

 • Gennemgang af Følelsernes Kompas.

 • Øvelsen Shitty First Draft.

Frem mod næste møde skal Frederik hænge Følelsernes Kompas op et synligt sted, se på det hver dag og overveje, hvor han er i kompasset hver dag. Han skal også skrive tre Shitty First Drafts, for at øve sig i at få tanker og følelser ud af hovedet og kroppen og ned på papir, hvor han kan undersøge det. Hvilken stemme taler til ham i de tre Shitty First Drafts?


2.   møde Tema: Shitty First Draft, stemmerne og lyst/længsel

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Hvad var let, og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Øvelsen ‘De tre stemmer’.

 • Øvelsen ‘Lyst/længsel’.

 • Intention. Min intention repræsenteret med en ting. Intention er noget helt andet end mål. Det er det, vi længes imod.

Frem mod næste møde skal Frederik arbejde med sin egen intention lige nu. Opgaven får han tilsendt på mail. Næste gang skal han fortælle, om sin intention.


3.   møde Tema: Intention og fremtidsvision

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Hvad var let, og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Frederiks intention.

 • Øvelsen ‘Fremtidsvisionen’. Ud fra racer-spørgsmål, der besvares med kroppen, tegner vi et billede af fremtidsvisionen, så vi kan tegne skridtene tilbage til nutiden. Dette for at få øje på hjørneflagene, og hvad det første skridt er.

Frem mod næste møde skal Frederik med udgangspunkt i sin intention og fremtidsvision, undersøge forskellige uddannelsesmuligheder. Han skal ingen beslutninger træffe - vi bliver på Valmuemarken. Opgaven får han tilsendt på mail.

 

4.   møde Tema: Stop-op - næste skridt og Tillidens Kompas

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Bl.a. om uddannelserne? Hvad var let, og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Tillidens Kompas og de syv elementer i tillid.

 • Hvad bøvler Frederik i Tillidens Kompas? Hvad skal han skrue på? Hvordan?

 • Øvelsen ‘Hvor svarer du fra? Svarer du med hovedet, kroppen eller følelser?

Frem mod næste møde skal Frederik arbejde med Tillidens Kompas og de ting, han skal skrue på. Opgaven får han tilsendt på mail.


5.   møde Tema: Samle kompas-metoden - hvad er næste mindste skridt?

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Hvad var let og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Vi samler alle elementerne fra forløbet til kompas-metoden.

 • Hvordan kan man bruge kompas-metoden? Hvordan vil Frederik bruge metoden fremover?

 • Hvad skal være næste mindste skridt?

Tjek:

 • Kan Frederik anvende kompas-metoden?

 • Hjælper metoden ham ift. det han længes imod?

 • Oplever han mere tillid til sig selv og andre?


Derefter afholdes et afsluttende telefon-/onlinemøde med forældrene.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål. Skriv til kontakt@futurebywe.dk

 


#hackdinfremtid med Vigga på 11 år

Vi indleder mentorforløbet med et møde med forældrene, hvor vi drøfter samarbejdet omkring barnet/den unge, og giver forældrene værktøjer til at bakke den unge op. Efter hvert møde med unge under 18 år, har vi en telefonsamtale med forældrene. Dette for at de kan støtte den unge bedst muligt under forløbet.

Inden vi møder den unge første gang, beder vi forældre og den unge lytte til fortællingen om Ludo.

 

Dette er Følelsernes Kompas til børn/helt unge. Det relaterer til fortællingen om Ludo.

1.   møde Tema: Følelser er frø og Følelsernes Kompas

 • Følelser er lige som blomsterfrø. De kan komme mange steder fra. Materialer urtepotte, pose med blomsterfrø, jord.

 • Vi taler om Ludo, pigen, der bor i Følelsernes Kompas og kigger på kompasset.

 • Øvelsen ’Den øde ø’.

Frem mod næste møde skal Vigga så de frø, hun har fået og være nysgerrig på, om der er følelser, hun vil undlade at agere på og i stedet sætte ud på den øde ø. Hun skal afprøve øvelsen ’den øde ø’. Særligt når hun bliver overvældet af følelser. Hun skal hænge Følelsernes Kompas op et synligt sted, og bare se på det hver dag.

 

2.   møde Tema: Shitty First Draft, Følelsernes Kompas og intention

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Hvad var let og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Udsagn – skalaspørgsmål på reb – ’hvor sandt er dette?’

 • Viggas fortælling om nuværende situation. Det hun vil væk fra.

 • Intention. Mentors intention repræsenteret med en ting. Intention er noget helt andet end mål. Det er det, vi længes imod.

Frem mod næste møde skal Vigga overveje sin egen intention lige nu. Hvad længes hun hen imod? Hun skal finde en ting, der kan repræsentere hendes intention, som den er lige nu. Næste gang skal hun fortælle om den ting, hun har valgt og hvorfor.

  

3.   møde Tema: Viggas intention og Tillidens Kompas

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Hvad var let og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Intention. Vigga viser den ting, der repræsenterer hendes intention.

 • Vi taler om Tillidens Kompas med de 7 elementer af tillid – ’puslespil’.

Frem mod sidste møde skal Vigga skrive sin intention ned i notesbogen. Hun skal bemærke, hvilke af de 7 elementer, hun bøvler mest med i relation til sig selv og til andre.

 

4.   møde Tema: Samle kompas-metoden

 • Hvad har du opdaget siden sidst? Hvad var let og hvad var svært? Hvor i Følelsernes Kompas er du i dag?

 • Vi samler alle elementerne fra forløbet til kompas-metoden.

 • Hvordan kan man bruge kompas-metoden? Hvordan vil Vigga bruge metoden fremover?

Tjek:

 • Kan Vigga anvende kompas-metoden?

 • Hjælper metoden hende ift. det hun længes imod?

 • Oplever hun mere tillid til sig selv og andre?

 

Derefter afholdes et afsluttende møde med forældrene, hvor Vigga deltager noget af tiden.

 

Du er meget velkommen til at skrive til os

Så vender vi tilbage og foreslår et tidspunkt for en halv times gratis sparring på telefonen.

Skriv til kontakt@futurebywe.dk

Kh. Matti & Jannie


 til toppen