Arbejder du med unge?

 

Det kan være, at du i dit arbejde med unge/elever er nysgerrig på, hvordan du opbygger bedre relationer til de unge, du er sammen med i hverdagen og måske også deres forældre?

Du har nemlig spottet, at hvis unge ikke oplever, at de har gode relationer til for eksempel en eller flere af deres lærere eller pædagoger, og de ikke føler, at de hører til i fællesskabet eller i klassen..

…vil deres motivation for at lære dale sammen med deres motivation for at deltage i og bidrage til fælleskabet.

Det kan være, at du arbejder med unge, der mangler motivation, hvor selvværdet halter, eller nogle unge, der frygter ikke at kunne slå til, har svært ved samarbejde eller relationer. Det kan være unge, der sammenligner sig med andre eller unge, der har svært ved at modtage og omsætte feedback.

Kunne du tænke dig at vide mere om de følelser, der ligger bag de unges adfærd – uden at det er terapi?

 

I stærke fællesskaber er relationskompetencen i top

Alle unge har brug for stærke fællesskaber. Derfor har de brug for at være gode til at skabe og vedligeholde relationer. Som professionel voksen omkring unge, kan du træne din relationskompetence, og træne den med de unge, du har et ansvar for med kompas-metoden.

 

Ønsker du en metode, der gør det komplekse omkring følelser og relationer så konkret, at du kan bruge det i hverdagen?

 
Ung pige.jpg

Velfunderet metode

Der er ingen tvivl om, at Future by WE’s materiale er evidensbaseret, og at de besidder en bred teoretisk viden. Det afspejler sig i den form, deres værktøjer og metoder er udarbejdet. Deres retorik afspejler præcist det materiale, de tager afsæt i, hvilket giver oplevelse af transparens og sikkerhed.

— Lene, leder af daginstitution, Egedal kommune

Vores undervisningsforløb i kompas-metoden giver dig

Viden og konkrete værktøjer til at:

  • arbejde konstruktivt med følelser og hjælpe unge til følelsesmæssige bevægelighed, så de lettere kan overkomme den tvivl, bekymring og frygt, der fastlåser dem og enten får dem til at knokle eller være handlingslammede.

  • understøtte dit arbejde med at inspirere og motivere unge i fællesskaber og øge deres selvværd, vedholdenhed og optimisme - deres self-efficacy, handlings-selvtillid.

At være god til at skabe bæredygtige relationer og stærke fællesskaber kræver bestemte kompetencer - kompetencer kan vi øve os i og blive gode til.


Kontakt os for en snak om et oplæg for hele medarbejdergruppen, et fælles kursus for jer eller for at høre, hvornår næste hold starter, så du kan komme med - gerne sammen med flere af dine kolleger, da vi tror på implementering af forbedringer, mens vi lærer.

Du får fat i os her>

Tag ikke bare vores ord for gode vare

Her kan du se, hvad andre siger om at samarbejde med os>

Og her kan du se et eksempel på en case>

Er jer som medarbejdergruppe…

…der har brug for at blive rigtig god til de relationer, jeres samarbejde er bygget op omkring? Så se mere her> For det kræver…

stærke relationer at lykkes professionelt!

Hvis en ung ikke kan vurderes uddannelsesparat til gymnasiet, men til en erhvervsuddannelse, hvad så? Og hvad nu hvis gymnasiet ikke er det rette valg?

Mange elever, også de uddannelsesparate i folkeskolen, efterspørger mere støtte til at vælge uddannelse. De unge, der vurderes uddannelsesparate modtager ikke meget vejledning fra UU-centrene.

Et hav af hjemmesider med viden om de forskellige uddannelser, er ikke det, der hjælper den unge eller deres forældre. Det er bl.a. derfor de fleste forældre naturligt nok opfordrer deres børn til at vælge det sikre, det de bedst kender – gymnasiet.

Nu vil nogle af dem, der troede, at de selvfølgelig skulle i gymnasiet, kunne rende panden mod en mur på grund af det nye karakterkrav til gymnasiet. Og hvad er så løsningen?

Faktisk er det, der lukker flest døre for et ungt menneske, et  halvdårligt eksamensbevis fra gymnasiet. 

Det vigtigste er at hjælpe unge med at træffe et valg, der er det rette for dem - lige nu.

 

FRA OVERVÆLDET TIL GLAD IGEN

Tvivl, bekymring, usikkerhed og frygt er alle følelser som gør, at vi kommer til at vælge det nemme, det kendte og det sikre frem for det rette. Det er også de følelser, der får os til enten at knokle eller helt at opgive, når vi bliver overvældede.

I Future by WE møder vi unge, der er voldsomt overvældede af alle de muligheder de får at vide, de har.

De har jo altid fået at vide, at de har alle muligheder. Men at få at vide, at de har alle muligheder, gør dem utroligt usikre, for hvad er så det rigtige - for mig?

Vi kan også høre på de unge, at de tror, at de tager et valg for livet, når de vælger uddannelse. Det er en forfærdelig byrde at bære på som 15-16 årig.

Og det er jo ikke sandt!

Hvor mange på 45-55 år kender du fx, der stadig laver præcist det, de troede, at de skulle, da de var 15 år?

Gør du selv? 

Har du brug for fakta?

Så siger en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden, at 51 procent af de adspurgte unge mellem 16 og 24 år, i høj grad eller i nogen grad er bekymret for at skuffe deres forældre ved ikke at have succes.

Psykiatrifondens undersøgelse siger noget om unge, der er i uddannelse. Men intet tyder på, at unge i processen med at tage et valg om ungdomsuddannelse, skulle opleve noget andet.

I en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut svarer 44% af eleverne i 8. klasse, at de oplever, at det er et stort pres at skulle vælge uddannelse, og 26% oplever ikke at få den hjælp, de har brug for. 

Alle undersøgelser viser, at forældrene - især mor - er afgørende for de unges valg af ungdomsuddannelse.  Derfor er det vigtigt, at forældrene er klædt godt på til at hjælpe deres børn bedst muligt i valgprocessen.


Vil du vide mere om, hvordan vi evt. kan samarbejde?

Du kan kontakte os lige her>

Vil du vide, hvem vi er inspireret af?

Kender du unge, der har brug for #hackdinfremtid?

Tilbage til toppen